Szerzetesek / oblátusok

Hivatás az oblátus életre

Krisztus minden embert követésére hív. Keresztségünk révén az ő Testének, Egyházának lettünk tagjai a Szentlélekben. Kishitűségünk miatt azonban csak töredékesen éljük Evangéliumát. Szükséges, hogy a lelkiélet tanítómestereire figyeljünk, akik gyakorlati utat mutatnak nekünk, amelyen Isten Királysága felé közeledhetünk. Az ember sokféle módon (úton) juthat el oda, az utak egyikét jelöli meg Szent Benedek Atyánk. Regulája szerint élnek a monostorokban a szerzetesek, tanúságuk a világban élő testvéreiket is vonzza, hogy a Benedek megmutatta út az ő életüket is segítse. Oblátus az lesz, akit Isten arra hív meg, hogy a Regula útmutatása alapján formálja az életét. Az oblátus hivatása éppen úgy az Evangélium szerinti élet, mint minden keresztényé, de életét sajátossá az teszi, hogy Szent Benedek tanításához igazodik és ragaszkodik. Élete hétköznapi kereteit el nem hagyva, oblációja által csatlakozik egy monostorhoz és arra törekszik, hogy Benedek Regulája szerint éljen. Nem monasztikus szerzetes, de a monostor lelki családjához tartozik, nem áll az apát (elöljáró) joghatósága alatt, de elfogadja lelki tekintélyét.

Az obláció fogalma

Az obláció Istennek adott és az Egyház által elfogadott ígéret arra, hogy keresztségünkből fakadó hivatásunkat elkötelezetten valósítjuk meg a Szentlélek vezetésével, a Regula és a korai monasztikus hagyomány alapján a monostorhoz tartozva.Bakonybéli oblátusok

A monostor lelki közösségéhez tartozó oblátusok a lakóhelyüknek megfelelően több dékániához tartoznak. A Szent Mór dékánia tagjai Pécsett és környékén, a Szent Pakhómiosz dékánia oblátusai pedig az Alföld déli részén, Békéscsaba környékén élnek. Folyamatban van egy bakonybéli dékánia születése is. Spirituális vezetőjük mindenkor az apát - jelen esetben a pannonhalmi főapát - által megbízott rektor. E tisztséget Bakonybélben jelenleg Halmos Ábel perjel tölti be.

Az oblációval kapcsolatos tájékoztatásért, a felvétellel, illetőleg a monostorral való kapcsolat ügyében erre a címre kell írni:

Szent Mauríciusz Monostor
Halmos Ábel OSB perjel, oblátusrektor
8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.

vagy

E-Mail: abel.osb@gmail.com