A liturgia rendje monostorunkban


 

Hétköznap

Vasárnap

Eucharisztia

17:00 - Csütörtökönként, ill. a hirdetés szerinti napokon

9:30

Laudes

6:30

7:00

Napközi imaóra

12:00

12:00

Csendes imádság~12:20 (napközi ima után)~17:30 (vesperás után)

Vesperás

17:00

17:00

Kompletórium

20:30

20:30

Vigília

 

20:30 - A vasárnapot és az ünnepet megelőző napokon

 

Amennyiben szeretnétek, hogy imádkozzunk, értetek, szeretteitekért, imaszándékaitokat küldjétek az e-maszandek[kukac]freemail[pont]hu e-mail címre!


Isten a Szavával teremtette meg a világot, és benne az Ő képére és hasonlatosságára az embert. Szavával keres bennünket és Szavával hív a Vele való közösségre. A teremtés óta ember és Isten párbeszédének lehetünk tanúi. Arra hívjuk kedves Vendégeinket, Látogatóinkat, hogy velünk együtt kapcsolódjanak be ebbe a párbeszédbe.


Zsolozsma

A "zsolozsma" szó Czuczor Gergely szerint a görög parancsolni igére megy vissza. A zsolozsma a szentmise mellett az Egyház hivatalos imádságos alkalma. Az egyes imaórákban (vigília, laudes, napközi imaóra, vesperás, kompletórium) zsoltárokat, bibliai himnuszokat imádkozunk. Helye van a zsolozsmában az egyéni könyörgésnek, hálaadásnak is. A zsoltároskönyv Jézus Krisztus imakönyve volt egy zsoltárverset mondott a keresztfán utolsó imájaként. A szent zsolozsma az idő megszentelésének az eszköze. A lelki élet ritmusát megadó napi többszöri imára több ószövetségi példa (pl. Dániel könyve, Zsoltárok könyve) és az első keresztények gyakorlata is buzdít (Apostolok Cselekedetei, Didakhé). A kántor és a közösség egymásnak felelgetve éneklik a verseket, ezzel is megjelenítve a Teremtő és a teremtények közötti párbeszédet. Isten kijelenti nekünk az Ő Igéjét, és mi felelünk rá. A Zsoltárok Könyvében sok prófécia található, amely Krisztusban teljesedik be: az ártatlanul szenvedő igaz ember, az elárult, elhagyott, akinek a köntösére sorsot vetettek, akinek átlyuggatták kezét és lábát ? de az Atya jobbján ülő Úr, az uralkodó Messiás-király, a diadalmas Emberfia kép is megjelenik. A zsoltárok központi üzenete tehát Krisztus ? az Ige, Akit Isten kezdettől fogva mond a világnak, nekünk is. Fiában, a testet öltött Igében üzeni leginkább Isten, hogy szeret minket. Krisztus az, akinek tiszta, bűntelen életén és áldozatán keresztül szemlél és elfogad minket az Atya. A mi válaszunk sem lehet más, mint Krisztus mást nem tudunk mondani, adni Istennek. A zsoltárokat, himnuszokat imádkozva Krisztust mutatjuk fel az Atyának, mint tökéletes áldozatot. Bekapcsolódunk abba az imádságba, amellyel a kezdetektől az örökkévalóságig magasztalja Istent az Ő népe.


Praktikus tudnivalók:

  • A zsolozsmát egyszerű, de nagyon kifejező mozgások kísérik: felállunk, a Szentháromság Isten dicsőségére meghajlunk, majd visszaülünk ennek ritmusa könnyen átvehető.
  • Praktikus dolog pár perccel a kezdés előtt érkezni, így a szerzetestestvérektől tájékozódhatnak az oldalszámokról és az egyéb tudnivalókról.
  • A zsolozsma helyszíne október 1-jétól április 30-ig szintén a fűtött kápolna, az év többi részében a templom.
  • Ha nagyobb csoport jönne zsolozsmázni, praktikus előre jelezni, hogy készülni tudjunk szövegekkel, ülőhelyekkel.
  • Ha hétköznap este szentmise van, akkor a vesperást a szentmise keretében végezzük 17.00 órai kezdettel. Ennek időtartma kb. 60 perc. 
  • Hétköznapokon a napközi imaórát, vasárnaponként pedig a vesperást csendes elmélkedés követi, amit egyénileg, de közös térben végzünk. Vissza lehet térni a Lectio igéihez, végezhető csendmeditáció, lehet a Jézus-imát imádkozni az egyéni kegyességi gyakorlat szerint. A napközi imaóra és a meditáció között el lehet menni, de aki marad a meditációra, kérjük, hogy tartson ki végig, hogy a járkálás ne zavarja a többieket.
  • Időnként, rajtunk kívül álló okokból módosulhat a napirendünk. Kérjük, hogy figyelje a kiírásokat, illetve tájékozódjon a szerzetesektől.
  • A zsolozsmához használt magyar nyelvű zsolozsmáskönyv:

Pannonhalmi zsolozsma. A Magyar Bencés Kongregáció zsolozsmáskönyve I-II.
Összeállította a Pannonhalmi Zsolozsma Bizottság.
Pannonhalmi Főapátság kiadása.
Pannonhalma, 2004.


Ének