A monostor plébániája

A Szent Móric (Mauríciusz) és Vértanútársai plébánián a monostor török-kor utáni újjáéledésétől, az 1720-as évektől kezdve van anyakönyvezés. A bakonybéli plébánia a Pannonhalmi Területi Apátsághoz tartozik. Templomunk búcsúja a szeptember 22. utáni vasárnap.Egyházközségi szolgálattevők:

 • ordinárius: Dr. Várszegi Asztrik OSB püspök, pannonhalmi főapát, a Magyar Bencés Kongregáció prézes-apátja
 • plébános: Halmos Ábel OSB
 • lelkipásztori kisegítő: Dr. Baán Izsák OSB
 • kántor: Bagyuráné Petrovics Tünde
 • sekrestyés, hitoktató: Vásárhelyi Anzelm OSB
 • hitoktatók: Posta Zsoltné, Ábel atya, Fülöp Teréz, Anzelm testvér, 
 • az egyházközségi képviselőtestület elnöke: dr. Kovács-Puskás Éva


Plébániai ügyintézés:

Ügyfélfogadás rendje:

HÉTFŐ:  NINCS  ÜGYFÉLFOGADÁS

KEDD:  De. 10-12 óráig, du. 13-15 óráig

SZERDA: NINCS  ÜGYFÉLFOGADÁS

CSÜTÖRTÖK: De. 10-12 óráig, du. 13-15 óráig

PÉNTEK:  NINCS  ÜGYFÉLFOGADÁS

 

Sürgős esetben Ábel atya hívható:  06-30/336-6878

Az irodát vezeti: Váliczkó Gyuláné

Tel: (88) 585-175

A plébániahivatal helyisége a monostor bejárata mellett balra található. (Csengetés a főbejáratnál.)

A szentségek és szentelmények kiszolgáltatásának rendje

Gyermekkeresztséget évente négyszer, szentmise keretében szolgáltatunk ki:

 • Urunk megkeresztelkedésének ünnepén (Jan. 6. utáni vasárnap),
 • Húsvéthétfőn,
 • Keresztelő Szent János ünnepén (június 24.) (a Szentkútnál)
 • Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén (szeptember 14.).

A keresztelő előtt a keresztelendő gyermekek szüleit katekézisre várjuk.

Felnőttek keresztelését a katekumenátus intézménye teszi lehetővé. A kéréssel forduljon a plébánoshoz, aki tájékoztatja ennek mikéntjéről!Elsőáldozás

4. osztályos gyermekek készülnek az elsőáldozásra, amelyet októberre tervezünk. A pontos dátumot időben közöljük a hittanos gyermekekkel. A felkészülés része az iskolai hittanórákon és a vasárnapi szentmiséken való részvétel.

Az elsőáldozásban már részesült gyermekeket is várjuk a vasárnapi szentmisékre!

Bérmálás

A bérmálási felkészítést mindenkor a templomi hirdetés szerint kezdhetik meg az érdeklődő hívek. A bérmálást a Főapát úr ünnepi szentmisén szolgáltatja ki. (Ennek időpontja a felkészítés kezdetétől és végétől függ, ezt a felkészítésre járókkal időben közöljük.)

Várjuk a 16. életévüket betöltött fiatalok jelentkezését, és a konkrét jelentkezésektől függ, hogy pontosan mikor indul a bérmálási előkészítő.

Idősebbek is jelentkezhetnek bérmálási felkészítésre, velük egyenként egyeztetjük ennek menetét.

Bűnbánat szentsége

A gyóntatás rendje: minden vasárnapi szentmise előtt 9.00-tól a gyóntató-lelkigondozó szobában.

Bűnbánati liturgiát valamelyik nagyböjti pénteken tartunk.

Betegek kenete

Közösségi kiszolgáltatása Nagyböjtben történik, egyéni kiszolgáltatás a beteg szükséglete szerint bármikor.

Betegek látogatására, gyóntatására szívesen megy a plébános.

Kérjük, jelezzék, hol várnak Karácsony vagy Húsvét előtt lelkigondozói látogatást beteg testvéreink!

Házasság szentsége

Kérjük a jegyeseket, hogy házasságkötésük tervezett időpontja előtt három hónappal jelezzék szándékukat, hogy a jegyes oktatásra (kb. 10 alkalom) elegendő idő jusson. A házasságkötés stóladíja 20.000 Ft.

Temetés szentelménye

Minden elhunytról a halálhír vételét követő vasárnapi szentmisén ünnepélyes formában megemlékezünk, erre az alkalomra hívjuk a hozzátartozókat.

Aki kéri, annak halottjáért a plébános a temetés napján is mond szentmisét.

A temetés stóladíja 15.000 Ft.

Áldások

 • a gyermekek és játékok megáldása Szent Család ünnepén,
 • ételmegáldás Húsvétkor,
 • gyógynövények megáldása Urunk Színeváltozása ünnepén,
 • kenyéráldás Szent István király ünnepén.

Szent Mauríciusz Kórus

A bakonybéli templom kórusa 2002 nyarán alakult. A kb. 15 tagot számláló vegyeskar elsődleges küldetése a templomi ünnepi liturgiákon való szolgálat, de rendszeresen részt veszünk szűkebb s tágabb hazánk zenei eseményeiben, fellépünk országhatáron belül és kívül koncerteken, kórustalálkozókon. Kórusunk a KÓTA által jegyzett, ezüst minősítésű kórus.

A kórus karnagya Dr. Baán Izsák OSB.

Egyházközségi hozzájárulás

Az egyházközség bevételei alapvetően a perselypénzből, az egyházközségi hozzájárulásból, az ún. "egyházi adóból" valamint a kistérségi támogatásból származnak.

Az egyházközségi hozzájárulás összege:

 • kereső felnőttek esetén 3.500 Ft/év,
 • nyugdíjasok, nem keresők esetén 2.000 Ft/év.

A hozzájárulásból tudjuk fedezni az egyházközség rendszeres költségeit:

 • a templom ellátása liturgikus szerekkel (gyertya, olaj, bor, ostya, stb.),
 • a templom és a plébánia világítása, fűtése, vízellátása.