a bakonybéli szent mauríciusz alapítvány
Kuratóriumi ülés 

Meghívó

A Bakonybéli Szent Mauríciusz Alapítvány 2017.04. 01-én tartandó kuratóriumi ülésére

Kedves Kurátorok!

Ezúton meghívlak benneteket az alapítvány 2017.04.01-én, 16:00-kor, a Szent Mauríciusz Monostor barokk termében tartandó kuratóriumi ülésére.

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló az alapítvány 2016-os munkájáról, kifizetésekről
 2. Az alapítvány pénzügyi helyzetének áttekintése
 3. Támogatási kérelmek
 4. Éves program megbeszélése
 5. Egyéb, vegyes ügyek

Kelt: Bakonybél, 2017.03.20.

 

Baky Anna

elnök

Az alapítványt 1999-ben hoztuk létre, hogy a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostort újraalapító bencés szerzeteseket segítse.

Az alapítvány

 • támogatni kívánja a Monostor műemlék épületegyüttesének és a hozzá tartozó természetvédelmi terület (arborétum) felújítását (rekonstrukció) valamint fenntartását, fejlesztését.
 • segíti a szerzetes közösség hitéleti, istentiszteleti, kulturális közhasznú szolgálatainak ? saját lehetőségei segítségével történő ? megvalósítását.
 • támogatja az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés érdekében a gyógynövénytermesztést, az ehhez kapcsolódó terápiák szervezését és végzését és rehabilitációs tevékenység folytatását, valamint a szociális és családsegítő tevékenységet

Az elmúlt években alapítványi támogatással megvalósult projektek

1. Az arborétum rekonstrukciójának megkezdése (2002-2006)

2. A barokk épületegyüttes felújítása

 • Pályázati segítséggel restauráltattuk a barokk sekrestyeszekrényeket és a stallumokat (2003),
 • megtörtént a templom északi falának vízszigetelése, valamint
 • a templom északi udvarában a Széchenyi Terv keretében ún. zarándokudvart alakíthattunk ki, amely zarándokok és turistacsoportok igényes fogadását teszi lehetővé (2002).
 • A Szent Kereszt kápolna felújítása (2007).
 • Elektromos orgona vásárlása a templom számára (2008).
 • A főépület felújítása, átépítése, korszerűsítése (2012).


 • 3. A kulturális és hitélet szolgálata

 • A Szent Mauríciusz Kamarakórus támogatása (2008-),
 • helytörténeti és kortárs művészeti kiállítások rendezése a Monostor Galériában (2002-2009),
 • bakonybéli kézművesek szakmai támogatása,
 • nyelvgyakorlás, kapcsolatteremtés (bakonybéli diákok bajorországi tartózkodása) (2003-2004),
 • hangversenyek szervezése,
 • a Borostyán-kút c. folyóirat megjelentetésének támogatása (2004-2007),
 • 17-18. sz-i úri hímzések restauráltatása (2006) a Képző- és Iparművészeti Lektorátus támogatásával,
 • a harangok javítása (2007),
 • Szent Günter kerékpáros zarándoklat támogatása (2009),
 • A borostyán-kúti kápolna felújításá (2011-12).
 • A borostyán-kúti stációk felújítása (2013)

 • 4. Gyógynövénytermesztés, egészségmegőrzés, családsegítés

 • A monostori kertészetet bemutató ismeretterjesztő kiadvány támogatása (2009).
 • Rászoruló családok anyagi támogatása (2012)
 • A bakonybéli óvoda támogatása játékok, rajzeszközök, építőanyagok formájában (2012-)
 • Kiemelt, aktuális projektünk: A bakonybéli templom felújítása.

  Munkánk folytatásához kérjük kedves barátaink nagylelkű támogatását!

  Adományaikkal, személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával segíthetik a Bakonybéli Szent Mauríciusz Alapítvány céljainak megvalósítását.

  Bankszámlaszámunk: Zirc és Vidéke Takarékszövetkezet 73900054-11074410-00000000 Adószámunk: 18929146-1-19

  Beszámoló az eddigi 1%-felajánlásokról

  Az 1%-okból az alapítványnak

 • 2011-ben 779.536 Ft,
 • 2012-ben 285.129 Ft,
 • 2013-ban 389.840 Ft,
 • 2014-ben 388.937 Ft,
 • 2015-ben 487.212 Ft, 
 • 2016-ban 437 320 Ft bevétele volt. 
 • Minden támogatónknak hálásan köszönjük a felajánlást!

  Hálásan köszönjük továbbá mindazoknak, akik az elmúlt években akár pénzzel, akár személyes szolgálataikkal támogatták azt az értékteremtő és közösségépítő munkát, amire az alapítvány létrejött.